CONSTRUCŢII PRINCIPALE – EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ

„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” este un proiect finanţat prin POS Mediu care vizează reabilitarea generală şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă şi apă uzată din Judeţul Dolj. Lucrările de investiţii din aria proiectului acoperă nouă sisteme zonale de alimentare cu apă şi canalizare, investiţiile fiind realizate în Craiova, Calafat, Băileşti, Călăraşi, Bechet, Filiaşi, Segarcea, Poiana Mare, Dăbuleni. În cadrul proiectului de investiţie sunt implementate 13 contracte de lucrări, trei dintre acestea fiind executate de MITLIV EXIM S.R.L în asociere cu TMUCB SA, pentru extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Craiova şi în asociere cu EMIT Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.A, pentru reabilitarea Statiei de tratare Işalniţa şi construcţia de Colectoare de transfer şi Staţii de epurare regionale la Rastu Nou şi Bechet.

În ceea ce priveste extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Craiova, valoarea contractului a fost de 59.236.889,79 lei fără TVA, iar durata de execuţie a contractului a fost de 24 de luni. Investiţiile derulate în cadrul proiectului, au vizat îmbunătăţirea sistemului de distribuţie a apei potabile şi a sistemului de canalizare la nivelul Municipiului Craiova, prin reabilitarea a 34 de km de reţea de apă, pe lungimea cărora sunt executate aproape 4000 de branşamente şi prin lucrări de extindere şi reabilitare a 72 de km de reţea de colectare a apelor uzate, în Cartierele Romanescu şi Bariera Vâlcii, totalizând un număr de 7000 de racorduri la consumatori. Conform contractului, s-au realizat o staţie de pompare a apei uzate şi conducta de refulare aferentă acestei pe strada Nouă din cartierul Romanescu şi 5 staţii de pompare a apelor uzate în cartierul Bariera Vâlcii, mai precis în strada Grădinari, strada Jieni, Alunului, Ramuri şi Aleea Cantonului. Cea de-a doua etapă a proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, a fost finalizată şi a avut ca obiect “Reabilitarea staţiei de tratare Işalniţa”, în cadrul căruia s-au executat lucrări de reabilitare a instalaţiilor de tratare care deservesc alimentarea cu apă a Municipiului Craiova. Contractul cu o valoare de 36.108.747,14 lei, fără TVA, şi termen de executiei de 22 de luni, a fost realizat în totalitate de MITLIV.

Lucrările de reabilitare la Staţia de tratare Işalniţa constat în:

  • reabilitarea statiei de pompare a apei brute
  • reabilitarea/reconstrucţia camerelor de distribuţie
  • reconstrucţia decantoarelor 1 şi 2, precum şi reabilitarea decantoarelor 3 şi 4
  • reabilitarea celor 14 filtre gravitaţionale
  • demolarea sau reabilitarea facilităţilor de preparare a sulfatului de aluminiu şi a celorlalte clădiri pentru reactivi

 • reabilitarea staţiei de pompare a apei tratate
 • înlocuirea tuturor instalaţiilor mecanice, electrice şi auxiliarelor
 • integrarea în sistemul SCADA
 • echipare laborator staţie de tratare
 • proiectarea, execuţia lucrărilor şi punerea în funcţiune a instalaţiilor
 • Colectoarele de transfer se desfasoara pe o lungime totala de 33 km, din care aproximativ 20 km cu conducte de refulare prin pompare.
 • Staţiile de epurare, cu capacitate echivalentă pentru 30.000 de locuitori, au constat în proiectarea şi execuţia următoarelor elemente:


– o staţie pompare admisie ape uzate

– o treaptă epurare mecanică

– o treapta epurare biologică (bazine şi instalaţii de aerare)

– un decantor final

– obiecte auxiliare clădire administrativă, (clădire pentru camera suflantelor, camera electrică)

 • Pe lângă executia efectivă a lucrărilor, antreprenorul a asigurat pentru o perioadă de trei luni, testarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor, au existat de asemenea programe de instruire a personalului de exploatare şi întreţinere, din partea Operatorului.

În cadrul proiectului “CL 10 – Colectoare de transfer şi Staţii de epurare regionale la Rastu Nou si Bechet”, cu o valoare de 64,538,125 lei, fără TVA, s-a realizat, de către Asocierea S.C. MITLIV EXIM S.R.L. şi E.M.I.T. Spa Italia, lucrări de proiectare şi execuţie staţie de epurare Rastu Nou şi Bechet, colectoare de transfer şi 5 staţii de pompare ape uzate. Până în prezent lucrarea fiind realizată în proporţie de 100%.