CONSTRUCŢII PRINCIPALE – AMENAJAREA PARCULUI NICOLAE ROMANESCU

Proiectul „“Amenajarea de parcuri si gradini în Municipiul Craiova – Parcul Nicolae

Romanescu”

Execuţia lucrărilor în valoarea totală de 43.700.000 lei, fără TVA, a fost realizată de asocierea

MITLIV EXIM SRL, CIVITAS SYSTENS SRL şi R&A PARTNERS SRL având ca obiectiv general

îmbunatatirea infrastructurii urbane din municipiul Craiova care să asigure atât conservarea şi

perpetuarea moştenirii cultural – istorice şi arhitecturale a oraşului cât şi creşterea calităţii vieţii şi

atractivităţii orasului atât pentru populaţia locală cât şi pentru persoanele aflate în tranzit.
De asemenea, proiectul a presupus realizarea urmatoarelor obiective specifice, atinse prin activităţile şi lucrările din cadrul acestuia, respectiv:

  • îmbunătăţirea infrastructurii urbane în curs de degradare din cadrul Parcului Nicolae Romanescu prin: reabilitare alei carosabil şi pietonale în suprafaţă de 65194 mp; reabilitarea a 11 poduri, podeţe şi pasarele;
  • reabilitare reţea de alimentare cu apă în lungime de 5541,18 m; reabilitare reţea canalizare în lungime de 2784,58 m;
  • realizare reţea de irigaţii în lungime de 8100 m;
  • amplasarea a 730 stâlpi ornamentali de iluminat public. – Cresterea sigurantei publice in Parcul Nicolae Romanescu prin amplasarea a 99 camere video de supraveghere în zonă.