SC MITLIV EXIM SRL, titular al proiectului „Construire hala productie plase sudate parter” anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj, pentru proiectul propus a fi amplasat in municipiul Craiova, Calea Severinului, nr. 46J, Judetul Dolj.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1 in zilele de L-V, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmdj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 15.10.2016 .