An de an, cifra de afaceri a Grupului MITLIV a crescut treptat de la cifrele unei companii mici la înfiintare, atingând si depasind nivelul de 111.000.000 Euro la nivelul anului 2015. Cu un capital subscris si varsat de 1.700.000 Euro, Grupul MITLIV atinge o rata a capitalizarii de peste 60% pe baza rezultatelor financiare de la anul 2015, capitalul propriu al grupului fiind de peste 18.000.000 Euro, consolidându-se în timp, prin reportarea si capitalizarea constanta a rezultatelor financiare pozitive. Anticipând nevoile pietei, echipa de specialisti a Grupului MITLIV si-a extins treptat echipa, cu personal cu o bogata experienta în domeniu, crescând de la 15 salariati în 2002, si ajungând la peste 680 de salariati în prezent.

Cifra de afaceri

                   Numărul de angajați